15 grudnia 1919

Podział szat po nieboszce Austryi.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 8 października. (c) Po podpisaniu traktatu w St. Gerrnain sprawa likwidacyi spadku po Austro-grzech przybrała nowy obrót — Wskutek tego reprezentanci państw sukcesyjnych musieli się zastanowić nad sposobem dobrej likiwidacyi. Jak wiadomo traktat pokojowy postanawia, że własność Austro Wągier przechodzi że państwa sukcesyjne, o ile leży na ich terytoryach. Temsamem przestała istnieć mapa likwidacyjna.

 

Wobec tej nowej sytuacyi przedstawiciel republiki polskiej Dr Twardowski zaprosił likwidatorów państw sukcesyjnych, celem naradzenia się nad sprawą. Równocześnie odbyła się w tej sprawie konferencya reprezentantów państw sukcesyjnych w Wiedniu, która wybrała subkomitet zostający pod przewodnictwem Dra Twardowskiego, celem ułożenia programu dalszej pracy po ratyfikacyj pokoju, przyczem w miejsce likwidacyi wchodzi kwestya przeprowadzenia traktatu pokojowego, — Dr Twardowski wyjeżdża jutro na 10 dni do Warszawy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.