9 grudnia 1919

Niemieckie wojska chcą pozostać nad Bałtyckiem.

Otwarty bunt przeciw koalicyi.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 8 października. (C) Z Berlina donoszą, że tamtejsza „Neue Beliner Mittagszeitung” podaje w telegramie z Królewca wiadomość, że wojska niemieckie w prowincyach bałtyckich postanowiły tam pozostać, jak donoszą o tem z Mitawy.

Taksamo dywizya Sermonda postanowiła pozostać w Kurylandyi. Zgromadzenie oficerów odbyte w Libawie oświadczyło się za tem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 09-10-1919

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.