26 czerwca 1922

Japonia przystępuje do sojuszu polsko-francuskiego.

Japonia przystępuje do sojuszu polsko-francuskiego.

(Telegram wł. „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”).

Berlin, 14 lutego. Dzienniki niemieckie donoszą z Warszawy, iż rząd japoński oświadczył gotowość przyłączenia się do sojuszu francusko-polskiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-02-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.