26 czerwca 1922

Portugalia żąda odszkodowania wojennego.

Lizbona, 21 lutego. Rząd portugalski przedłożył w Berlinie żądania wynagrodzenia szkód, jakie Portugalia poniosła w czasie wojny światowej. Zażądał ogółem 21/2 miliarda franków.

 

Górnoślązak, 22-02-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.