14 sierpnia 1922

Mapa niemiecka,

która miała unaoczniać, że Polska powinna być przyłączona do Niemiec: mapa ta służy dziś dowodem, że Sląsk Górny ze względów gospodarczych powinien przypaść Polsce.

Linie kolejowe, wychodzące z Górnego Śląska, przechodzą wszystkie przez Polskę, kierując się na wschód (kreski oznaczają linie projektowane) Przemysł ma swój naturalny teren zbytu naprzód w Polsce, następnie na wschodzie. Polska zaś powołana jest do odgrywania roli pośredniczki między Śląskiem a wschodem. Jeśliby Polska zamknęła swe granice, przemysł górnośląski miałby na wschód drogę zamkniętą, względnie obciążony byłby wielkimi kosztami transportu drogą okrężną. Śląsk tylko w związku z Polską może się potężnie dalej rozwijać.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.