27 września 1922

Rosyjska armia czerwona liczy w Europie niespełna pół miliona ludzi.

Rosyjska armia czerwona, jak Informuje paryski „Excelsior", składa się obecnie z 16-tu armij mieszanych, 2-ch armij kawaleryj, jednej armii komunistycznej niemieckiej, jednej armii komunistycznej polskiej, z dwóch armij komunistycznych ukraińskich, z kilku armij t. zw. „pracy" (są to wojska przeznaczone do pracy w hutach i fabrykach), z kilku grup specyalnych dla obsługi wewnętrznej i z obszernej rezerwy, do której należą wszyscy mężczyźni w pewnym okresie życia. Ponadto dwie nowe armie mieszane znajdują się obecnie w okresie formowania.

 

Polska armia komunistyczna” oosiada sztab swój w Smoleńsku, a składa się z brygady I jednego batalionu, czyli około 2.500 ludzi. Obok umieszczona mapa, reprodukowana z cytowanego „Excelsior'a", przedstawia sposób rozstawienia tych armij. Widzimy zatem, że główne główne siły stoją wzdłuż gramoc polsko-rumuńskich. Punkciki z chorągiewkami, które widzimy na mapie oznaczają miejsce pobytu sztabu poszczególnych armij, oznaczonych rzymską liczbą porządkową. Prostemi liniami oznaczono na mapie granice poszczególnych okręgów wojskowych.

Siły zbrojne, któremi rozporządzają bolszewicy, obliczone są na 886.500 ludzi. Trzeba jednak odjąć od tej cyfry conajmniej 350.000 żołnierzy z wojsk pomocniczych, co zredukuje cyfrę kombatantów bolszewickich do liczby 536.000 ludzi.

 

Faktycznie i ta cyfra jest jeszcze zbyt wysoką, gdyż trzeba wziąć pod uwagę bardzo zdarzające się w wojsku bolszewickiem dezercye, a także chorych, których pewne armie liczą na tysiące urlopników, specyalne kategorye żołnierzy czerwonych, którzy otrzymują pozwolenie na powrót do swych ognisk rodzinnych, lub też na okres zbiorów, a następnie "zapominają" powracać do swoich pułków.

 

Bez przesady można ocenić liczbę nieobecnych żołnierzy na 80.000, a zatem armie czerwona w Europie składa się zaledwie z 456.500 ludzi. Licz-ba wojsk bolszewickich. stacyonowanych na Syberyi i w Turkiestanie, podniosłaby tę cyfrę tylko o 70.000 ludzi.

 

Bolszewicy opracowują obszerny plan rekonstrukcyi swej armii i niewątpliwie podniosą znacznie jej stan liczebny oraz ulepszą system. Pomimo więc, ze armia czerwona przedstawia obecnie siłę, nadającą się zaledwie do wojny cywilnej, to jednak nikt nie może przewidzieć, esem ta armia stanie się w przyszłości.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.