6 czerwca 1923

Bezpieczeństwo dla Francyi i Polski

czy też ułatwienie odwetu Niemcom?

Pod takim tytułem dziennik francuski „Matin" zamieścił powyższą mapę poglądowa Górnego Śląska. Kółka czarne oznaczają tu glosy polskie - kółka białe niemieckie.

 

Już pierwszy rzut oka na tę mapę, nie przez Polaków przecież sfabrykowaną, wykazuje, jak powinna być przeprowadzona granica na Górnym Śląsku i lak słuszne były żądania Korfantego. Zarazem mapa ta mówi o niesłychanej perfidyi Lloyda George'a, który za pieniądze niemieckie i za podszeptem czarnej międzynarodówki, Polsce wrogiej, stwarza trudności, dążące do wydarcia Polsce tej ziemi, która głosowaniem wykazała, jak bardzo jest polską.

 

Traktat wersalski mówi o głosowaniu gminami. Mapa ta mówi, ile gmin wypowiedziało się za Polską. Lloyd Georgee jednak, ten krętacz polityczny dla Niemców łamie traktat wersalski.

Oddanie sprawy górnoślaskiej Lidze Narodów jest —jak pisze paryski „Temps” z 16 b. m. - bezprawiem, które niczem nie da się wytłumaczyć i usprawiedliwić. Jest pogwałceniem traktatu wersalskiego. To też „Temps" podkreśla ł ostrzega. w zakończeniu długich i rozumnnych wywodów odkrywających podłą grę Lloyd George'a, „że nic nie zmusza ani Niemiec, ani Polski do przyjęcia orzeczenia spreparowanego przez Ligę Narodów. Bo ta widnie jest nieuprawniona do wyda-wania w tej sprawie orzeczeń, co jasno przedstawia traktat wersalski, coraz bardziej przez swych twórców poniewierany.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-08-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.