30 czerwca 1922

Francya nie chce pozbyć się łodzi podwodnych.

Londyn. (AW.) Z Waszyngtonu donoszą, że ze względu na odporne stanowisko Francyi w sprawie łodzi podwodnych wzmaga się w Ameryce opór przeciw ratyfikacyi układu czwórporozumienia. - Uważają, że stanowisko Francyi zagraża poważnie pokojowi światowemu. Spodziewają się jednak, że na konferencyi w Cannes nastąpi wyrównanie różnie pomiędzy Francyą i Anglią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-01-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.