29 maja 1923

Japonja wobec wypadków w Chinach.

Naprężenie stosunków wywołane wojnę domową w Chinach budzi żywy niepokój w Japonii. Minister spraw zagranicznych oświadczył, że Japonia pozostanie wierną polityce nie mieszania się i postępować będzie zgodnie z duchem traktatów zawartych w Waszyngtonie łacznie z Anglją i Stanami Zjednoczonymi, Japonia będzie wspierała wysiłki następujęce do unifikacji i rozwoju Respubliki chińskiej. Rodzi się tylko obawa, żeby wojska sowj. z Czyty korzystając z wycofania armji z Mukdenu, nie zajęły Mandżurii. Gdyby to następiło, można oczekiwać poważnych komplikacyj.

 

Kurjer Poznański, 05-05-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.