30 września 1923

Wojska amerykańskie w Nadrenii.

Lodyn (Telef. wł.). "Temps" donosi z Now. Yorku, że sekretaryat w Waszyngtonie ogłasza, że wojska amerykańskie pozostaną dalej w Nadrenii.

 

Wiadomości Krakowskie, 02-12-19222

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.