17 maja 1922

Legiony polskie przeciw Meksykowi

Z za Oceanu dochodzi wiadomość, która wywoła niewątpliwie w całej Polsce żywe zainteresowanie. Oto, jak donoszą dzienniki polsko- amerykańskie „Sokół" tamtejszy zaofiarował rządowi Stanów Zjednoczonych zorganizowanie polskich oddziałów ochotniczych, celem wysłania ich przeciw Meksykowi.

 

Odezwa — jaką publikują pisma — stwierdza, że między zarządem Sokoła a gabinetem waszyngtońskim czyniono są rokowania o zformowanie legionu polskiego celem posłania go na pole walki do Meksyku, oraz wzywa Polaków amerykańskich, by nie zgłaszali się na własną rękę do wojska Stanów, ale czekali aż padnie hasło Związku, a wtenczas niech spieszą pod chorągwie legionu sokolego. Związek powołuje się w pierwszym rzędzie na tradycye legionów Dąbrowskiogo i wskazując na dzieło ich — stworzenie Księstwa Warszawskiego — pisze: „ I dziś stoimy w przededniu identycznych poczynań, wskrzeszenia tradycyi polskich legionów, zdobycia krwią, naszą praw wdzięczności Wielkiego Narodu Amerykańskiego, zmuszając go do rewanżu, gdy dla nas wybije godzina czynu". Tak brzmi odezwa.

 

Jak było do przewidzenia wywołała ona u pewnej części Polonii amerykańskiej entuzyazm u drugich natomiast spotkała się z oburzeniem, iż akcya powyższa rozpoczęta jest nie w porę i że zbyt lekkomyślnie szafuje się krwią polską. W każdym razie fakt akcyi tej jest ilustracyą nastroju panującego wśród Polaków amerykańskich.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.