16 maja 1922

Cała Albania w ogniu rewolucyi

Wiedeń. (Wł.) Internowanie Essada paszy na okręcie austryackim, budzi obawę, że cała Albania stanie w ogniu rewolucyi. Essad bowiem należy do osobliwości posiadających olbrzymi wpływ wśród Albańczyków, jako członek szczepu Taptani. Lud albański nie zniesie aresztowania swego wodza i przyjaciela.

 

 

Losy Essada paszy.

Wiedeń. (Wł.) Losy Essada paszy są obecnie w ręku księcia Wieda. Prawdopodobnie Essad nie zostanie stracony z obawy przed wzburzeniem Albańczyków, lecz za zgodą mocarstw skazany na wygnanie.

 

Ucieczka Essada paszy.

Wiedeń. (wł.) „Neues Wien. Journal” donosi, że Essadowi paszy udało się zbiedz z okrętu austryackiego. Wiadomość ta nie została jeszcze urzędowni potwierdzona.

 

Rewolucyoniści maszerują na Durazzo

Wiedeń. (wł.) „Albanische Kor.” donosi, że ruch rewolucyjny wśród chłopów przybiera coraz groźniejsze rozmiary. Banda chłopów zrewoltowanych w liczbie 10.000 ludzie, znajduje się już w odległości 4 kilometrów od Durazza. Rewolucyoniści żądają głowy księcia Wilhelma Wieda.

 

Walka marynarzy austryackich z rewocyonistami

Durazzo. (wł.) Marynarze austryaccy stoczyli krwawą walkę z jedną zband zwolenników Essada paszy, świetnie uzbrojoną. Mimo, iż rewolucyoniści dziesięć krotnie przewyższali siłą oddział marynarzy austryackich, marynarze austryaccy walcząc mężnie, rozbili bandę zupełnie.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 21-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.