26 czerwca 1922

Pożyczka bułgarska w Niemczech

Nasz korespondent wiedeński pisze: Bułgarja, przekonawszy się, że nie otrzyma pieniędzy z Francji, zwróciła się obecnie do Niemiec. Tow. dyskontowe w Berlinie zgodziło się na udzielenie Bułgarji półmiljardowej pożyczki. Bułgarja zaciąga pożyczkę w sumie 500 miljonów franków. Warunki przecież, na podstawie których Niemcy zdecydowały się udzielić Bułgarji pożyczki, są niesłychanie ciężkie. I tak Bułgarja otrzyma na razie 250 do 300 miljonów franków. Grupa banków austrjackich weźmie udział w tej pożyczce w sumie stu miljonów franków. Reszta owej sumy będzie wypłacana Bułgarji stopniowo. Bułgarja musi płacić pięć procent od tej sumy, a nadto oddać dochód z banderoli tytunłowych. Pożyczka ma być spłacona w ciągu lat pięćdziesięciu.

 

 

Z pierwszej części pożyczki Bułgarja musi spłacić długi bieżące, które zaciągnęła podczas wojny we Francji, Austro-Węgrzech i Rosji W sumie stupięćdziesięciu miljonów franków. Reszta pieniędzy pójdzie na załatwienie po-trzeb bieżących. Bawiący w Wiedniu bułgarski minister skarbu, dr. Tonczew, podniósł, że stan ekonomiczny Bułgarji po wojnie jest bardzo dobry i położenie finansowe również. Depozyty banków bułgarskich wzrastają, podatki wpływają normalnie. Bułgarja była pierwszem państwem na Bałkanie, które zniosło moratorjum wekslowe. Nadto w zamian za zaciągnięcie pożyczki Bułgarja przyrzeka przemysłowi niemieckiemu i austrjackiemu, że będzie uwzględniała ich wyroby przy dostawach państwowych.

 

Jest rzeczą charakterystyczną, że i Turcja zwróciła się do Niemiec z zaciągnięciem pożyczki, ponieważ nie mogła tych pieniędzy otrzymać we Francji. Turcja zaciąga w Niemczech pożyczkę sześciu miljonów funtów tureckich, czyli 150 miljonów franków. Ta pożyczka będzie użyta przedewszystkiem na zapłacenie należytności firmie Kruppa. Sfinansowania pożyczki podjęła się między innemi także firma Kruppa.

 

Obie te pożyczki są dowodem, że targ pieniężny francuski jest zamknięty hermetycznie dla wszystkich tych państw, które trójporozumienie podejrzewa o pewne sympatje dla trójprzymierza.

 

Kurjer Warszawski, 02-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.