26 czerwca 1922

W Albanii

Durazzo, 1 czerwca (P.). Położenie w Durazzo bez zmiany. Oddziały powstańców znajdują się w pobliżu miasta. Rząd albański nie ma wojska dla obrony stolicy.

 

 

Durazzo, 2 czerwca (Wł.) - Szczep Mirydytów zbroi się w dalszym ciągu z zamiarem wyruszenia przeciw postańcom. Szeregi powstańców wzrastają z dniem każdym. Przechodzi na ich stronę nawet wierna dotąd księciu ludność. W tych dniach uciekło do ich obozu 37 żandarmów albańskich.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 02-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.