30 czerwca 1922

Albania w zaczarowanem kole

Wiedeń, 3 czerwca.

Położenie księcia Albanii jest nader ciężkie. Powstańcy przechodzą od sukcesu do sukcesu, książę Wied zaś musi zwracać się w różne strony z żądaniem o pomoc, której doczekać się jednak nie może. Prośby księcia o pomoc nie odniosły żadnego skutku wobec nieprzychylnego dla akcyi międzynarodowej stanowiska Niemiec i Anglii. Jak się zdaje

 

 

Jedynie Albania północna chce pomódz księciu.

żandarmerya, na której opici-a się jeszcze autorytet księcia, jest tak wyczerpana wskutek walk ostatnich, te na przyszłość nie stanowi już żadnej gwarancyi. Podobno jednak książę Wied narazie nie ma jeszcze zamiaru abdykować.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 04-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.