22 września 1923

Abdykacja króla serbskiego.

Senzacyjny plan połączenia Serbii z Czarnogórą.

Belgrad. (Tel. wł.) Tutejszy dziennik urzędowy ogłosił wczoraj w wydaniu porannem nadzwyczajnem proklamacyę królewską.

 

Proklamacya króla Piotra

brzmi, jak następuje:

 

„Do mego ukochanego narodu! Ponieważ choroba nie pozwala mi na pewien czas wykonywać mej władzy królewskiej, zarządzam na podstawie art. 60 konstytucyi, by jak długo będę odbywał kuracyę, następca tronu Aleksander w moim imieniu sprawował rządy. Polecam przy tej sposobności moją drogą ojczyznę opiece Wszechmocnego".

 

 

Proklamacya ta podpisana jest przez wszystkich ministrów.

 

O godzinie 1 w południe

 

król specyalnym pociągiem wyjechał

na kuracyę do Vrańskiej Banji. Od czasu wstąpienia na tron króla Piotra zdarza się po raz pierwszy, że król podczas kuracyi, odbywającej się w krajowem uzdrowisku kąpielowem, przenosi władzę królewską na następcę tronu.

 

Abdykacya króla Piotra będzie zupełna i stała.

Wiedeń (wł.). Dzienniki tutejsze, jak również prasa londyńska i paryska zgodnie twierdzą, że choroba króla Piotra była tylko pretekstem, gdyż w istocie rzeczy król Piotr usuwa się od rządów państwem na stałe i nigdy już na tron nie powróci.

 

Serbia i Czarnogóra będą miały jednego króla.

Budapeszt (wł.). Dziennik „As Est" donosi z Belgradu, że powodem abdykacyi króla Piotra są dawne tendencye połączenia Serbii z Czarnogórą, które teraz zaczynają się przyoblekać w kształty realne. Mianowicie idzie tu o poddanie Serbii i Czarnogóry pod rządy jednej dynastyi Karageorgewiczów.

 

Król Mikołaj też ogłosi abdykacyę.

Wiedeń. (Wł.). Z Cetynii donoszą, że król Mikołaj czarnogórski nic nie ma przeciw połączeniu Czarnogóry z Serbią i przeciw temu, ażeby obydwoma państwami rządził król Aleksander. Król Mikołaj postanowił również abdykować, lecz pod warunkiem, że pierw uczyni to król Piotr. Król Mikołaj przebywa obecnie w Niemczech i uda się stąd do Petersburga. Podróż króla Mikołaja ma podobno związek z zamierzoną przezeń abdykacyą i z połączeniem Serbii i Czarnogóry w jedno państwo.

 

Wiedeń w trwodze.

Wiedeń. (Wł.). Wiadomość o planie uczynienia z Serbii i Czarnogóry jednolitego państwa wywołała tu wielkie wrażenie. Austryackie koła dyplomatyczne są bardzo zaniepokojone przygotowywanem zlaniem się Serbii z Czarnogórą, gdyż przybywa Austryi nad Adryatykiem nowy wzmocniony przeciwnik, który będzie pożądliwem okiem spoglądał na austryackie południowe kraje słowiańskie.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 26-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.