22 września 1923

Powstanie w Albanji.

Berlin, 26.6 Tel. własny.—Układy, jakie prowadzili z powstańcami oficerowie holenderscy, o zawieszenie broni, zostały przerwane. Parowiec austrjacki „Hercegowina" bombarduje wyżyny Rasbalu, gdzie są okopy powstańcze.

 

 

Bukareszt, 26.6 — Tel. wł.- Król Karol rumuński upełnomocnił swego posła w Durazzo, aby w jego imieniu starał się przeprowadzić zbiorową interwencję mocarstw dla Albanji przez wysłanie na miejsce mieszanego korpusu międzynarodowego.

 

W danym wypadku król rumuński zobowiązać się może do wysłania na miejsce własnego wojska.

 

Dotychczas zameldowało się 700 ochotników, gotowych każdej chwili do wyruszenia do Albanji.

 

Rzym, 26.6 — Tel. własny. - Dzienniki włoskie protestują. znów przeciw ponownemu ostrzeliwaniu pozycji powstańczych przez okręt austrjacki „Hercegowina", podnosząc, że jest to akt bezprawia, gwałcący zasadę neutralnorści.

 

Kurjer Poranny, 27-06-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.