29 listopada 1921

Dyplomacja, wojna

Wielka klęska Greków.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Wiedeń, 28 września. (L.) Londyn. Klęska Greków jest znacznie większa w Anatolii. Dwie greckie dywizye w sile 25.000 ludzi straciły artyleryę i dostały się do niewoli tureckiej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-09-1921

Sprawa śląska [satyra]

Polak. - Oj, oj, panie anglik? Tak pan się na mnie rzucasz bez pamięci, że możesz spaść i gnaty sobie połamać?

Mucha, 05-08-1921

Stan wojenny na pograniczu Rumunji.

Nauem, 14. IX. (Pat. Rad.) Rżąd sowjetów ogłosił stan wojenny na ograniczu Rumunji.

 

Kurjer Poznański, 16-09-1921

„Nie poradzi”.

Rycina powyższa symbolizuje walkę Anglii z Francyą o supremacyę nad Europą. W tych zapasach nasz sprzymierzeniec zwykle wychodzi obronna ręką, dzięki obrotności i talentowi dyplomatycznemu francuskich mężów stanu. Dutego to niejednokrotnie ten stary uparty wyga Watijczyk musi zawołać, gdy mu się nie udaje ani na chwilę zepchnąć potężnego koguta z stanowiska zajętego na globie: „Nie poradzi".

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-09-1921

Olbrzymie ofiary pod Angorą.

Poldhu, 14. IX. (Pat.Rad.) W ostatnich walkach około Angory Grecy stracili 18.00 ludzi. Turcy 12.000. Grecy zmuszeni zostali do wycofania się na zachód.

 

Kurjer Poznański, 16-09-1921