20 maja 1922

Dyplomacja, wojna

Walka o reparacyę.

Rzym. (AW). „Correre delfa Sera” donosi, że Włochy, Ameryka i Japonia poparły wnoisek rządu angielskiego o redukcyi alianckich załóg okupacyjnych w obszarze nadreńskim. Rząd francuski jednak oświadczył się przeciw takiej zmianie, jak długo sprawa reparacyjna nie zostanie rozstrzygniętą na korzyść Francyi.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-01-1922

Francya nie chce pozbyć się łodzi podwodnych.

Londyn. (AW.) Z Waszyngtonu donoszą, że ze względu na odporne stanowisko Francyi w sprawie łodzi podwodnych wzmaga się w Ameryce opór przeciw ratyfikacyi układu czwórporozumienia. - Uważają, że stanowisko Francyi zagraża poważnie pokojowi światowemu. Spodziewają się jednak, że na konferencyi w Cannes nastąpi wyrównanie różnie pomiędzy Francyą i Anglią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-01-1922

Amerykański wniosek o skreślenie długów europejskich

pod warunkiem rewizyi traktatu wersalskiego.

Nowy Jork. (PAT) Biuro Wolffa donosi: Senator Bohra ze stronnictwa nieprzejednanych oświadczył, że postawił wniosek w senacie o zupełne zniesienie długów europejskich zaciągniętych w Ameryce, atoli pod warunkiem, że Europa przystąpi do rewizyi traktatu wersalskiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-12-1921

W drodze do Waszyngtonu na kongres w sprawie rozbrojenia [satyra]

Anglik – Ja, który nie mam na sumieniu ani jednej niesprawiedliwości i stąpam zawsze po gładkiej drodze cnoty, mógłbym nie jechać. Jeżeli jadę, to tylko dla tego, że mnie w ostatnich czasach w Irlandji i w Polsce niesłusznie obszczekano.

Mucha, 18-11-1921

Egipt występuje przeciw Anglii.

Nauen (PAT) Radio. „Daily News” donosi, że w Egipcie nastał bojkot towarów angielskich, który może mieć poważne następstwa dla handlu zagranicznego w Anglii.

 

Nacyonaliści egipscy przygotowywali zamach zbrojny, celem oswobodzenia się z wpływów angielskich. W Kairze okryły władze angielskie tajne składy broni.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 02-12-1921