16 lipca 1919

Dyplomacja, wojna

Zajęcie Olkusza i Wolbromu przez wojska austryackie.

Armie austryackie i niemieckie maszerują razem naprzód!

C. k. Biuro korespondencyjne donosi:

Wiedeń, 8 sierpnia.

Przeciwko Rosyi rozpoczęto wojnę dnia 6 sierpnia popoi. ofenzywą koło Krakowa. Silniejsze oddziały kawaleryi z cyklistami i piechotą przeszły na teren rosyjski.

 

Zajęły miasta Olkusz i Wolbrom, oraz weszły w kontakt, z wojskami niemieckiemi, które posunęły się naprzód z Częstochowy i Będzina.

Odparcie Serbów i Czarnogórców.

C. k. Biuro korespondencyjne donosi:

Wiedeń, 8 sierpnia.

Na terytoryum południowem wojny wojsko nasze graniczne odparło usiłowanie Serbów wtargnięcia na teren bośniacki na linii granicznej Wardiszte-Rudo. Tak samo nie udała się podobna w nocy z 5 na 6 sierpnia podjęta próba Czarnogórców posunięcia się ku Trebinje.

Neutralność Danii.

Kopenhaga. (T. B. K.) Rząd ogłasza zupełną neutralność wobec wojny niemiecko-angielskiej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-08-1914

Zdobycie Leodyum przez Niemców.

Berlin, 7 sierpnia.

Leodynum padło i znajduje się w ręku Niemców.

Depesza nie wyjaśnia, czy Leodynum kapitulowało dobrowolnie, czy też zajęte zostało po walce. Z szybkością, z jaką zajęli miasto to Niemcy, wnosić można, że armia belgijska tu nie stawia silniejszego oporu, lecz prawdopodobnie cofnęła się w głąb kraju, może pod Namu, a może do Antwerpii. Pierwsza fortyfikacja przeszkoda przemarszu Niemców przez Belgię w każdym razie została usunięta.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-08-1914

Nowe kleski Moskali

Wiedeń (godz. 10.15).

Podczas gdy nad granicą zachodniej Galicyi wojska nasze zajęły bez przeszkody Olkusz i Olbrom, obszar środkowej Galicyi, był terenem licznych drobniejszych walk i potyczek. Mniejsze odziały wojsk nieprzyjacielskich przeważnie konnicy, usiłowały przedostać się przez granicę, wszędzie, jednak wojska nasze również konnica odparła je z powrotem za granicę.