16 października 1919

Dyplomacja, wojna

Niemcy w Lotaryngii.

Strassburg, 28 sierpnia.

Dzienniki donoszą: Ponieważ w Dalheim w Lotaryngii, w okręgu Chateau Salins, miejscowości liczącej 286 mieszkańców, w dniu 20 bm. strzelano z domów do naszych wojsk, miejscowość została na rozkaz zrównana z ziemią.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-08-1914

Zajęcie Lublina.

„Dziennik Polski” donosi w nr 220:

Wojska nasze zajęły wczoraj Lublin po zaciętej walce z przemożnemi siłami rosyjskiemi. Moskale poniósłszy ogromne straty cofnęli się w popłochu. Wojska nasze wzięły do niewoli kilka tysięcy jeńców, zdobyły dwie chorągwie, kilkanaście armat i karabinów maszynowych, mnóstwo amunicyi i prowiantów. Armaty i zdobycz wojenna przewiezione zostaną do Krakowa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-08-1914

Upadek Namuru.

Zdobycie Longwy przez Niemców.

Berlin, 27 sierpnia.

Biuro Wolffa donosi:

Wielki sztab generalny donosi: Koło Namur wszystkie forty padły. Również Longwy po walecznej obronie zajęto. Przeciw lewemu skrzydłu armii niemieckiego następcy tronu ruszyły z Verdunu i na wschód silne oddziały, które zostały odparte.

W telegraficznym skrócie (28-08-1914)

= Ochotnicy rosyjscy walczą w wojsku francuskiem.

 

= Niemcy w Galicyi i w Poznańskiem szerzą mnóstwo wiadomości kłamliwych o zwycięstwach Austryi i Niemiec, o rewolucyi w Rosyi, o powstaniu w Polsce i Finlandyi.

 

= W armii francuskiej walczą kapłani katoliccy.

Walki nad Zbruczem.

Wiedeń, 27 sierpnia.

C. k. Biuro korespondencyjne ogłasza: głównej kwatery prasowej donoszą urzędowo:

 

Wybitnego czynu wojennego dokonała XV dywizya konnicy, składająca się z honwedów. Powierzono jej 16 sierpnia przełamać rosyjską linię, pilnującą granicy nad Zbruczem i dowiedzieć się, czy poza tą linią są silniejsze wojska rosyjskie. Przybywszy w okolicę Satanowa, wtargnęli kawalerzyści nasi na teren rosyjski koło Kuźmina i tu natrafili na przeważające siły konnicy rosyjskiej wspomaganej przez piechotę. Mimo to zmusili Węgrzy nieprzyjaciela do ucieczki, a ścigając go zatrzymali się aż nad rozgałęzieniem rzeczki Smotrycza, gdzie koło Gródka (Gorodek) stwierdzili obecność, większych sił nieprzyjacielskich. Jakkolwiek nic było to zadaniem konnicy, Węgrzy zaatakowali wroga i ponieśli większe straty. Walka ta potwierdziła, że w tej okolicy znajdują się silniejsze wojska rosyjskie. Wypełniwszy świetnie zlecenie, wrócili kawalerzyści do Satanowa i tu zakwaterowali się na nocleg.