29 listopada 1921

Dyplomacja, wojna

Bawarya godzi się na rozbrojenie.

Lyon, (E. E.) Radio. Rząd bawarski ogłosił swoją zgodę na stanowisko Niemiec odnośnie do sprzymierzonych. Bawarya zgadza się na rozbrojenie organizacyi wojskowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Polska flota wojenna w Gdańsku.

Na pierwszym planie na lewo świeżo sprowadzony z Finlandyi „Jenerał Haler” nie przemalowany jeszcze na kolor wojenny, za nim ciemny komin okrętu „Komendant Piłsudski” który odbył podróż do Finladyi, gdzie go gościnnie witano. Na przodzie w rzędzie cztery traulery, statki wojenne do wydobywania min.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-05-1921

Dziwne [satyra]

Żołnierz polski. - Choć cały świat krzyczy, że skarb nasz pusty, nie musi być jednak z nim tak źle, skoro cała masa rabusiów międzynarodowych kręci się koło niego.

Mucha, 08-04-1921

Mapa niemiecka,

która miała unaoczniać, że Polska powinna być przyłączona do Niemiec: mapa ta służy dziś dowodem, że Sląsk Górny ze względów gospodarczych powinien przypaść Polsce.

Linie kolejowe, wychodzące z Górnego Śląska, przechodzą wszystkie przez Polskę, kierując się na wschód (kreski oznaczają linie projektowane) Przemysł ma swój naturalny teren zbytu naprzód w Polsce, następnie na wschodzie. Polska zaś powołana jest do odgrywania roli pośredniczki między Śląskiem a wschodem. Jeśliby Polska zamknęła swe granice, przemysł górnośląski miałby na wschód drogę zamkniętą, względnie obciążony byłby wielkimi kosztami transportu drogą okrężną. Śląsk tylko w związku z Polską może się potężnie dalej rozwijać.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-05-1921

Hojny. [satyra]

Niemiec. - Prawda, te wszcząłem wojnę; prawda, że was obdarłem i ograbiłem; wiem, te jestem zwyciężony, daję więc wam biedny, nieszczęśliwy chudopachołek za to wszystko jedną markę. Podzielcie się nią i pokryjcie wszystkie' wasze straty, bo więcej, jak uczciwość kocham, dać nie mogą, chyba, że mi oddacie cały Śląsk Górny i kawałeczek Sowdepji po Ural i morze Czarne,

Mucha, 08-04-1921