22 września 1923

Dyplomacja, wojna

Krytyczna chwila.

Wiedeń, 7 lipca.

W związku z zamachem sarajewskim, obok głosów brzmiących pokojowo, odzywają się też głosy, wiedzące wojnę austryacko - serbską, która mogłaby pociągnąć, za sobą także interwencyę zbrojną Rosyi na korzyść Serbii. - Wszystkich niepokoi oczekiwana

 

Akcya dyplomatyczna Austryi,

która ma być podjęta w Belgradzie z powodu śledztwa sarajewskiego. Każdy dzień bowiem przynosi nowe szczegóły, kompromitujące różne osobistości serbskie w Belgradzie i stwierdza bezsprzecznie istnienie spisku w Belgradzie. Istnieje nawet pogłoska, że śledztwo w sprawie zamachu w Sarajewie miało dać zgoła nieoczekiwany sensacyjny wynik.

Wypadki w Albanii,

Nowy pretendent na tron albański. — Dni panowania ks. Wieda policzone. — Powstańcy gotuje się do ataku. — Turkhan-basza jeździ po prośbie. — Zamknięcie biura werbunkowego w Berlinie. — Zajęcie Stargji.

 

Burkhan Edin następca Wieda?

Rzym. 7. lipca. Tribuna donosi, że Burkhan Edin, syn sułtana, oświadczył gotowość objęcia rzędów po ks. Wiedzie na następujących warunkach: 1) Usankcjonowanie stanowiska przez mocarstwa. 2) Zamianowanie lzzeda-baszy prezesem ministrów i ministrem wojny. 3) Uchwalenie dla niego gotówki w sumie półtora miliona franków. 4) Zaprowadzenie porządku w Durazzo przez komisje kontrolująca. 5) Dokonanie reorganizacji armii albańskiej przez oficerów tureckich.

Serbia się broni...

Rządowy organ serbski „Samouprawa" pisze: „Potępiamy szczerze straszny zamach, dokonany w Serajewie, potępiamy tak samo wandalizm, którego ofiarę jest naród serbski w Bośni. Nie można zapominać, że przedwczesne kombinacye co do sprawców zbrodni, zwłaszcza w obecnych stosunkach, spowodować mogą większą szkodę, aniżeli w pierwszej chwili sądzono. Dzienniki austryackie i węgierskie wyraziły podejrzenie, że Serbia zawikłaną jest w zbrodnię, dokonaną w Sarajewie, a „Frankf. Ztg" wystosowuje nawet pogróżki przeciw Serbii.

Czy grozi Austryi wojna z Serbią?

Wiedeń, 6 lipca.

Czy arcyksiążę Franciszek Ferdynand był wrogiem albo przyjacielem państwa serbskiego?

 

Na to pytanie nikt w Wiedniu prócz najściślejszych przyjaciół zabitego następcy tronu nie może dać jasnej odpowiedzi.

 

Jedni twierdzą, że następca tronu czekał tylko na sposobność stosowną, aby zaanektować państwo serbskie i w ten sposób wszystkich Serbów, jacy wogóle tylko istnieją, zjednoczyć pod berłem Habsburskiem.

 

Był to jeden sposób załatwienia tej kwestyi z stanowiska dynastycznego austro-węgierskiego.

Serbski sztab generalny sprawcą mordu arcyksięcia!

Wiedeń, 3 lipca.

Dalszy wynik śledztwa, prowadzonego w sprawie mordu, dokonanego ns osobach austryackiego następcy tronu i jego małżonki, stwierdza nasze przypuszczenia, iż władze kierownicze Serbii były poinformowane z góry o mającym dokonać się zamachu, że rząd serbski był w tym względzie współwinny. Dotychczas Princip i Cabrinowicz dawali szczupłe informacye, obecnie zaś

 

mordercy przyznają się do wszystkiego.