22 września 1923

Dyplomacja, wojna

Wrzenie w Albanji.

Medjolan, 2.7. - Tel. włas. - Z Valony donoszą: miasto gotuje się wszelkiemi siłami do obrony. Cała męzka ludność miasta powołana do sypania szańców, rowów i aproszów. Kilka armat i 18 karabinów maszynowych ustawiono na szańcach w pełnem pogotowiu. Dotychczas jednak bezpośredni atak ze strony powstańców nie nastąpił.

Wielkie naprężenie serbsko-austryackie.

Rząd austryacki zamierza odnieść się z stanowczem żądaniem do rządu serbskiego, aby ponieważ wszystkie nici spisku prowadzą do Belgradu – Belgrad przedsięwziął śledztwo w celu stwierdzenia winy własnych poddanych. Stwierdzenie tej winy byłoby jednocześnie aktem potępienia Serbii przez Serbię, spodziewają się więc, że na tem tle żądania Austryi mogą napotkać na przeszkodę, a w dalszej konsekwencyi na niebezpieczne następstwa.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 03-07-1914

Rządy wojskowe w Sarajewie.

Miasto przedstwia niezwykły widok. W ulicach biwakuje wojsko. Wojska, które wróciły z manewrów, obsadziły całe miasto. Wieczorem miasto czyni wrażenie zupełnego wyludznienia. Wszystkie sklepy serbskie są zamknięte. W niektórych ulicach widać jeszcze stosu potłuczonego szkła, rorozbijanych naczyń i zniszczonych mebli, pochodzących ze zdemolowanych serbskich mieszkań i sklepów.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 02-07-1914

Spisek wojskowy przeciw Huercie.

Nowy Jork. (Wł.). Obawiają slę tu, że w Meksyku wybuchnie lada dzień rewolucya przeciw Huercie. Przed kilku dniami wykryto w stolicy spisek wojskowy, z powodu czego aresztowano 36 oficerów, których natychmiast rozstrzelano. Podobne spiski wkryto w Queretaro i San Louis Potosi. Wczoraj odkryto w Meksyku nowy spisek wojskowy przeciw Huercie. Aresztowano 2 generałów, 11 niższych oficerów i 40 żołnierzy, których natychmiast rozstrzelano. Tutejszy konsul angielski wezwał członków kolonii angielskiej aby natychmiast opuściła stolicę i udała się na okręty angielskie.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 02-07-1914

Wypadki w Albanji.

Durazzo w przededniu nowego szturmu. - Ucieczka czy misja misja dyplomatyczna. - Stan oblężenia w Walonie. - Ucieczka ks. Wieda i rządy Komisji kontrolującej?

Położenie Albanji, gdzie przez kilka dni ostatnich z powodu rokowań nie zaszły wypadki większej wagi, zaczyna się znów zaostrzać. Powstańcy umocniwszy się w swoich pozycjach i zaciągnąwszy posiłki gotują się do decydującego ciosu, do szturmu na Durazzo. Już wczorajszej nocy oczekiwano ataku ogólnego i załoga Durazzo trzymała się w pogotowiu. Niewątpliwie wielką klęską dla ks. Wieda jest fakt zakazu werbowania ochotników austryjackich. Choć nie wiele warta ze względu na stosunki wewnętrzne pomoc ta, mogłaby choć militarnie zasilić szeregi księcia, dziś zwłaszcza wobec ostatnich wypadków w Austrii, sprawa albańska, jak i kwestia korpusu ochotniczego poszły na plan dalszy. Nie poprawi też położenia księcia podróż Turkhana baszy do Rzymu, mająca wszelkie znamiona ucieczki, oświadczono mu też wręcz, że raczej powinien swój wpływ zużytkować na oddziaływanie na opornych księciu albańczyków niż na mocarstwa, które nie spieszą się z pomocą upadającemu ks. Wiedowi.