17 maja 1922

Dyplomacja, wojna

Klęski księcia Wieda

 

Durazzo, 23.6 – Tel. wł. - Wojska rządowe poniosły nad rzeką Semeni dotkliwą porażkę, przyczem zdobyto na nich armatę i działo maszynowe.

 

Durazzo, 23.6. - T. A. P. - Powstańcy szybko posuwają się na południe. Elbassana wzięta. Wiadomość o tem sprawiła na księciu i rządzie wstrząsające wrażenie.

Groźba wojny grecko-tureckiej

Siły morskie Grecyi i Turcyi.

 

 

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 23-06-1914

Kapitan holenderski Thompson,

który zginął w Durazzo zabity przez powstańców. Z kilku stron donoszą dziś równocześnie, że w Durazzo bardzo stanowczo utrzymuje się pogłoska, iż pułkownik Thomson nie padł ofiarą strzału, danego przez nieprzyjaciel; lecz został zamordowany przez jakiegoś zdrajcę z własnych szeregów. Przedstawienie korespondenta „Daily Telegraph", dra Dillona potwierdza to przypuszczenie. Faktem jest, re strzał, od którego Thomson zmarł, był dany przez kogoś, kto znajdował się za nim, bo kula utkwiła w karku.

Groźba wojny grecko-tureckiej

Zatarg turecko-grecki nie stracił dotychczas nie ze swej grozy. Na notę Grecyi Turcya odpowiedziała notą, w której oświadcza, iż prześladowania podwładnych Grecyi na terytoryach tureckich nie jest takie, jak to przedstawia nota grecka, że wprost czad grecki zastał wprowadzony w błąd. Nota wyraża dalej nadzieję, że żaden już wypadek nie zamąci „dobrych" stosunków wzajemnych obu Państwo o ile oczywiście Grecya nie dopuści do prześladowania Turków w Macedonii. Turcya proponuje wysłanie do Azyi mniejszej delegatów, w celu bezstronnego zbadania tamtejszych zajść, na co Grecya wyraziła swa zgodę.

Ostatnie chwile ks. Wieda.

Straszliwa porażka wojsk rządowych.

Wiedeń, 19 czerwca.

Wieści dzisiejsze przedstawiają sytuacyę ks. Wieda w Albanii w niezwykle ponurem świetle, a to przedewszystkiem z powodu wielkiej klęski Mirydytów i Malisorów, których przeciwko powstańcom wyruszyło 1500 a wróciło zaledwie 200. Reszta poległa, lub też znajduje się w niewoli.