6 czerwca 1923

Dyplomacja, wojna

Następca tronu i małżonka zamordowani.

Sarajewo. (Tel. wł.) Dzisiaj rano zamordowano arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcę tronu austrackiego wraz z żoną: Zofią ks. Hohenberg.

Gdy arcyksiążę Franciszek Ferdynand razem z żoną jechał automobilem na przechadzkę po mieście, rzucono bombę.

 

Arcyksiążę odbił ręką bombę, która eksplodowała.

 

Rany odnieśli jadący w następnym automobilu: hr. i Boos-Waldeck i przyboczny adjutant-jenerała Potiorka, i podpułkownik Merizi.

Spisek był dawno planowany

Wiedeń. (Te. wł.) Wiadomość o zamachu na życie pary arcyksiążęcej nadeszła w godzinach popołudniowych. O tej porze miasto wyludnione, a kawiarnie i lokale publiczne święcą pustkami, bo olbrzymia większość mieszkańców wyjeżdża w dzień świąteczny na wycieczki w okolicę Wiednia. Dopiero pod wieczór większość dowiedziała się o zamordowaniu następcy tronu i jego małżonki.

Niemców już się nikt nie boi...

„Nieraz mówiliśmy i kładliśmy nacisk na to — pisze „Now. Wremia" — jako na fakt, nie ulegający wątpliwości, że stan trwogi, w którym żyje Europa w ciągu ostatnich lat 43, kolosalne zbrojenia, wyczerpujące soki żywotne mocarstw, wieczne, bezustanne oczekiwanie na wybuch wojny, której nikt nie chce, która nikomu nie jest potrzebna., do której niema rozumnego powodu — że ten stan jest rezultatem niemieckiej polityki zagranicznej i tylko jej.

Ważne następstwa zamachu.

Wiedeń (tel. wł.) Zamach w Serajewie będzie miał bardzo doniosłe następstwa polityczne. Zapewniają, że stosunek Austryi do Serbii ulegnie jeszcze większemu zaognieniu, które doprowadzić może do zbrojnego wybucu. Chodzą wieści, że zamach był dziełem z poduszczenia rosyjskiego.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 28-06-1914

Serbja i Czarnogórze.

Wiedeń, 26.6 — Tel. wł. — Rozchodzą się tu pogłoski, że pomiędzy Serbją i Czarnogórzem zawarty został tajemny związek na zasadzie unji obudwu królestw.

 

Treść zawartego przymierza ogłoszoną zostanie później.