17 maja 1922

Dyplomacja, wojna

Zdradzieckie machinacye Włoch w Albanii

Wiedeń, 8 czerwca.

Przez snop wypadków albańskich jaskrawa nicią przewija się zdrada wioska. Zdradzieckie knowania Włoch, podstawiających nogę Austryi i kokietujących powstańców, znalazły wymowny wyraz w aresztowaniu pułkownika włoskiego Murizzia i profesora włoskiego Chinego. Aresztowanie nastąpiło wskutek tego, iż dostrzeżono, że

Sprawa pożyczki bułgarskiej

 

Berlin, 9 czerwca. (P.) Rokowania rządu bułgarskiego z „Disconto Gesellschaft” w sprawie pożyczki 250 mil. fr. zostały przerwane wobec niemożności osiągnięcia porozumienia w sprawie utworzenia monopolu tabacznego, co miało być podstawą zawarcia pożyczki.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 09-06-1914

 

Duma przeciw ministerstwu oświaty

 

Petersburg. (wł.) Na onegdajszem posiedzeniu Dumy październikowcy i lewica większością 143 głosów przeciw 99 glosom prawicy i nacjonalistów wyrazili protest przeciw ogólnej polityce ministerstwa oświaty, wykreślając z budżetu 73,500 rubli, przeznaczone na dyety dla wyjeżdżających urzędników tego ministerstwa.

W obozie powstańców albańskich

Powstańcy nie chcą księcia Wieda. - Polak, ulubieńcem Albańczyków.

Paryż, 5 czerwca.

Korespondent albański paryskiego „Matina", chcąc zdać sobie sprawę z usposobienia i życzeń powstańców albańskich, udał się do miejscowości Szijak, stanowiącej główne centrum sit powstańczych. Wyjechał on konno z Durazzo w towarzystwie młodego Albańczyka, pełniącego rolę przewodnika i bez żadnej przeszkody przebył 12-kilometrowa przestrzeń, dzielącą Durazzo od Szljaka.

W Meksyku

 

Waszyngton, 5 czerwca (Wł.)-W St. Louis Potosi toczy się krwawa walka, w której bierze udział 30 tys. powstańców i 25 tys. wojska rządowego. Powstańcami dowodzi generał Willa, drugi generał powstańców, Ferara, usiłuje otoczyć wojsko rządowe i odciąć mu odwrót.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 06-06-1914