17 maja 1922

Dyplomacja, wojna

Konferencya w Bazylei

W sobotę obradowała w Bazylei druga konferencya międzyparlamentarna francusko-niemiecka, mająca na celu doprowadzenie do pokojowego porozumienia pomiędzy dworna narodami. Przewodniczyła jej bezwątpienia wysoce szlachetna idea, podobnie, jak na pierwszej konferencyi odbytej zeszłego roku w Bernie, z inicyatywy znanego pacyfisty francuskiego, p. d'Estournelles de Constans. Z Niemiec przybyło do Bazylei 208 członków parlamentu; udział Francuzów jest znacznie niniejszy. Inicyator ruchu filoniemieckiego nie cieszy się w swym kraju zbyt szeroką popularnością.

Sprawy meksykańskie

Waszyngton, 4 czerwca. (Wł.). Nadeszła tu wiadomość, że w Niagara Falls wywołało zadowolenie oświadczenie Huerty, że gotów jest ustąpić, jeśli zrobi to samo Carranza. Ponieważ jednak Carranza ani chce o tem myśleć, przeto i oświadczenie Huerty traci wszelką wartość. Rokowania w Niagara Falls stanęły wobec tego na martwym punkcie.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 05-06-1914

Albania w zaczarowanem kole

Wiedeń, 3 czerwca.

Położenie księcia Albanii jest nader ciężkie. Powstańcy przechodzą od sukcesu do sukcesu, książę Wied zaś musi zwracać się w różne strony z żądaniem o pomoc, której doczekać się jednak nie może. Prośby księcia o pomoc nie odniosły żadnego skutku wobec nieprzychylnego dla akcyi międzynarodowej stanowiska Niemiec i Anglii. Jak się zdaje

Sojusz sześciu państw przeciw Rosyi

Berlin, 3 czerwca.

Awanturnicza polityka rosyjska i nienasycona a znana ogólnie żarłoczność Rosyi budzi w państwach mniejszych uzasadnione obawy i ułatwia konsolidacye sił przeciw Rosyi. Ten nastrój obawy starają się Niemcy wyzyskać na swoją korzyść w kierunku wzmocnienia sił swoich na wypadek zatargu z Rosyą.

 

Szatański plan Niemiec.

Kredyty austryackie

Czwartkowe posiedzenie delegacyj austryackiej odznaczyło się pamiętnym faktem. Uchwalono prawie bez namysłu kolosalny budżet ministra obrony państwowej na budowę czterech naddreadnought'ów. Za lat pięć Austrya będzie w posiadaniu wielkiej floty wojennej, złożonej z ośmiu pierwszorzędnych pancerników bojowych z odpowiednią ilością wszelkich innych typów. Trójprzymierze zyskuje na Adryatyku siłę, która, w związku z marynarką Włoch i Niemiec, przedstawi poważne przeciwstawienie morskiej potędze W. Brytanii.