17 maja 1922

Dyplomacja, wojna

Protest

Nowy Jork, 2 czerwca (wł).—Ambasaror niemiecki zaprotestował w Waszyngtonie przeciwko karze, nałożonej przez rząd Stanów Zjednoczonych na okręty niemieckie „Ypiranga" i „Bawarya". W proteście swym ambasador oświadcza, że wieziona na okrętach tych broń była zamówiona przez rząd meksykański, który przez Niemcy jest już dawno uznany.

W Albanii

Durazzo, 1 czerwca (P.). Położenie w Durazzo bez zmiany. Oddziały powstańców znajdują się w pobliżu miasta. Rząd albański nie ma wojska dla obrony stolicy.

Preludya do wojny europejskiej

Wiedeń, 29 maja.

Zaczyna się to, jak w czasie kryzysu bałkańskiego; od „próbnej mobilizacyi rosyjskiej", a skończy się na...

Ale nie uprzedzajmy wypadków. Poprzestańmy na razie na stwierdzeniu, ie w stosunkach międzynarodowych poczynają się mnożyć z przerażającą szybkością takie

 

Objawy, które wróżą najgorsze następstwa,

nie wyłączając możliwości wybuchu europejskiej. Do takich niepokojących objawów należy przedewszystkiem nowa „próbna moblizacya rosyjska”.

Pożyczka bułgarska w Niemczech

Nasz korespondent wiedeński pisze: Bułgarja, przekonawszy się, że nie otrzyma pieniędzy z Francji, zwróciła się obecnie do Niemiec. Tow. dyskontowe w Berlinie zgodziło się na udzielenie Bułgarji półmiljardowej pożyczki. Bułgarja zaciąga pożyczkę w sumie 500 miljonów franków. Warunki przecież, na podstawie których Niemcy zdecydowały się udzielić Bułgarji pożyczki, są niesłychanie ciężkie. I tak Bułgarja otrzyma na razie 250 do 300 miljonów franków. Grupa banków austrjackich weźmie udział w tej pożyczce w sumie stu miljonów franków. Reszta owej sumy będzie wypłacana Bułgarji stopniowo. Bułgarja musi płacić pięć procent od tej sumy, a nadto oddać dochód z banderoli tytunłowych. Pożyczka ma być spłacona w ciągu lat pięćdziesięciu.

Kalendarzyk

Poniedziałek.

Ciszy sobie zbyt nie rokuj.

W Europie znów niepokój.