22 maja 1922

Dyplomacja, wojna

W Albanji

Durazzo 22-go maja (Tel. włas. K. W.) - Dzień dzisiejszy minął spokojnie. Zebrane w Szijaku bandy powstańcze rozeszły się do domów.

 

Medjolan 22-go maja. (Tel. wł. Kurj. W.) - Dowódca żandarmerji albańskiej, jenerał Deveer, oraz 60 żandarmów, wyjechali do Durazzo.

 

Medjolan 22-go maja. (Tel. wł. Kur. W.) - Włoskie okręty wojenne „Tripolis” i „Iris” znajdują się w drodze na wody albańskie.

 

Kurjer warszawski, 22-05-1914

Podział Tybetu

Pekin 22-go maja. (Tel. wł. K. W.) - Zebrani w Simli delegaci angielscy i chińscy w sprawie Tybetu, doprowadzili do skutku nowy traktat, na którego mocy Tybet dzieli się na dwa terytorja: wewnętrzne i zewnątrzne. Pierwsze z nich, wraz z Lhassą, ma należeć w przyszłości do Chin tylko nominalnie, właściwie zaś będzie pod zwierzchnictwem Anglji, choć przedstawiciel Chin pozostanie w Lhassie. Drugie terytorjum zewnętrzne, obejmujące Kokonoor, pozostanie zupełnie pod zwierzchnictwem Chin.

 

Kurjer warszawski, 22-05-1914

Hiszpanię w Maroku

Madryt 22-go maja. (Wsch. Ajen. Tel.) - Z Maroka donoszą, że powstańcy napadli w pobliżu Ceuty na hiszpanów. Po obu stronach były znaczne straty. Powstańcy posuwają się obecnie ku Melilii. Prowadzi ich Rajzuli.

 

Kurjer warszawski, 22-05-1914