21 stycznia 1922

Dyplomacja, wojna

U Lloyd Geroge'a [satyra]

Gość. - Ale u pana wesoło! Same fajerwerki!

Lloyd George. - O tak! Ale od tego ostatniego, węglowego, to może na naszej wyspie być pożarek.

Mucha, 15-04-1921

Stara oszustka. [satyra]

Liga Narodów. — Mam załatwić sprawę przynależności Wilna do Polski lub Litwy, trzeba zatem ideowość odstawić do lodówki, a interes wziąć do kuchni, to wtedy polskie Wilno napewno przesmażę na litewskie.

Mucha, 15-04-1921

Bawarya godzi się na rozbrojenie.

Lyon, (E. E.) Radio. Rząd bawarski ogłosił swoją zgodę na stanowisko Niemiec odnośnie do sprzymierzonych. Bawarya zgadza się na rozbrojenie organizacyi wojskowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Francya stawia Anglii warunek,

aby nie żądano od Polski ofiar w sprawie górnośląskiej.

Tylko pod tym warunkiem Francya weźmie udział w konferencyi Rady Najwyższej.

(Telegram „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”.)

Londyn, 1 czerwca. Podczas gdy Francya pragnie odroczyć posiedzenie Endy Najwyższej, rząd angielski oświadcza w nocie oficyalnej iż zebranie się Rady Najwyższej musi nastąpić bezwarunkowo jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia. Z Paryża donoszą do „Daily Maila, że rząd francuski tylko pod takim warunkiem wyśle swoich przedstawicieli na konferencyę Rady Najwyższej, jeżeli przedtem otrzyma zapewnienie iż ani od Francyi, ani od Polski, nie będą żądane wielkie ofiary w sprawie górnośląskiej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 03-06-1921

Polska flota wojenna w Gdańsku.

Na pierwszym planie na lewo świeżo sprowadzony z Finlandyi „Jenerał Haler” nie przemalowany jeszcze na kolor wojenny, za nim ciemny komin okrętu „Komendant Piłsudski” który odbył podróż do Finladyi, gdzie go gościnnie witano. Na przodzie w rzędzie cztery traulery, statki wojenne do wydobywania min.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-05-1921