6 lutego 1923

Dyplomacja, wojna

Klęski Greków.

Angora. Oficyalny turecki komunikat donosi, że na odcinku Bakszejdik część wojska grackiego pod osłoną okrętu wojennego zamierza rozpocząć pochód na Iszanję, została jednak wśród wielkich strat zmuszoną do cofnięcia się. Okręt wojenny ostrzeliwał wybrzeże w okolicy Jelawa.

 

Paryż (PAT). Donoszą tu z Angory: Wszystkie usiłowania wojsk greckich posunięcia się naprzód zostały odparte ze znacznemi stratami dla nieprzyjaciela.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1921

Przed ponowną ofenzywą grecką.

Londyn (PAT). Reuter. Nadzwyczajny korespondent Timesa donosi ze Smyrny, że lada chwila należy oczekiwać rozpoczęcia się ofenzywy greckiej. Król następca tronu oraz książęta Jerzy i Andrzej oraz główno dowodzący wojska greckiego opuścili Smyrnęi udali się na front.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-07-1921

W szkółce [satyra]

Witos. - Niech mi Lloyd-George powie, gdzie leży miasto Łódź?

Lloyd-George – Łódź, proszę pana profesora, leży... Łódź leży...

Niemiec. - To jest niemiecki Monczester, leży w Prusach.

Lloyd-George – Łódź, niemiecki Manchester, leży w Pursach.

Mucha, 02-06-1921

Kochani Niemcy. [satyra]

- Kazała Entanta oddać polakom lokomotywy to im się odda, ale czy która z nich dojdzie do Polski, to wiadomo.

Mucha, 02-06-1921

Rosyjska armia czerwona liczy w Europie niespełna pół miliona ludzi.

Rosyjska armia czerwona, jak Informuje paryski „Excelsior", składa się obecnie z 16-tu armij mieszanych, 2-ch armij kawaleryj, jednej armii komunistycznej niemieckiej, jednej armii komunistycznej polskiej, z dwóch armij komunistycznych ukraińskich, z kilku armij t. zw. „pracy" (są to wojska przeznaczone do pracy w hutach i fabrykach), z kilku grup specyalnych dla obsługi wewnętrznej i z obszernej rezerwy, do której należą wszyscy mężczyźni w pewnym okresie życia. Ponadto dwie nowe armie mieszane znajdują się obecnie w okresie formowania.