6 czerwca 1923

Dyplomacja, wojna

Polska flota wojenna w Gdańsku.

Na pierwszym planie na lewo świeżo sprowadzony z Finlandyi „Jenerał Haler” nie przemalowany jeszcze na kolor wojenny, za nim ciemny komin okrętu „Komendant Piłsudski” który odbył podróż do Finladyi, gdzie go gościnnie witano. Na przodzie w rzędzie cztery traulery, statki wojenne do wydobywania min.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-05-1921

Mapa niemiecka,

która miała unaoczniać, że Polska powinna być przyłączona do Niemiec: mapa ta służy dziś dowodem, że Sląsk Górny ze względów gospodarczych powinien przypaść Polsce.

Linie kolejowe, wychodzące z Górnego Śląska, przechodzą wszystkie przez Polskę, kierując się na wschód (kreski oznaczają linie projektowane) Przemysł ma swój naturalny teren zbytu naprzód w Polsce, następnie na wschodzie. Polska zaś powołana jest do odgrywania roli pośredniczki między Śląskiem a wschodem. Jeśliby Polska zamknęła swe granice, przemysł górnośląski miałby na wschód drogę zamkniętą, względnie obciążony byłby wielkimi kosztami transportu drogą okrężną. Śląsk tylko w związku z Polską może się potężnie dalej rozwijać.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-05-1921

Hojny. [satyra]

Niemiec. - Prawda, te wszcząłem wojnę; prawda, że was obdarłem i ograbiłem; wiem, te jestem zwyciężony, daję więc wam biedny, nieszczęśliwy chudopachołek za to wszystko jedną markę. Podzielcie się nią i pokryjcie wszystkie' wasze straty, bo więcej, jak uczciwość kocham, dać nie mogą, chyba, że mi oddacie cały Śląsk Górny i kawałeczek Sowdepji po Ural i morze Czarne,

Mucha, 08-04-1921

Dziwne [satyra]

Żołnierz polski. - Choć cały świat krzyczy, że skarb nasz pusty, nie musi być jednak z nim tak źle, skoro cała masa rabusiów międzynarodowych kręci się koło niego.

Mucha, 08-04-1921

„Oni” w Warszawie [satyra]

Policjant. - Panie, panie, wstań pan!

Rosjanin. - Ni za czto! Ja chwycił nareszcie za stołb, znaczy Warszawa znów nasza, a ty won!

Mucha, 01-04-1921