16 maja 1922

Dyplomacja, wojna

Portugalia żąda odszkodowania wojennego.

Lizbona, 21 lutego. Rząd portugalski przedłożył w Berlinie żądania wynagrodzenia szkód, jakie Portugalia poniosła w czasie wojny światowej. Zażądał ogółem 21/2 miliarda franków.

 

Górnoślązak, 22-02-1921

Japonia przystępuje do sojuszu polsko-francuskiego.

Japonia przystępuje do sojuszu polsko-francuskiego.

(Telegram wł. „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”).

Berlin, 14 lutego. Dzienniki niemieckie donoszą z Warszawy, iż rząd japoński oświadczył gotowość przyłączenia się do sojuszu francusko-polskiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-02-1921

Nowe pociski trujące.

(S). Dzienniki angielskie donoszą, że Japończycy dokonali prób z nowym pociskiem armatnim, zawierającym gazy trujące. Doświadczenia się udały i poetek będzie zastosowany w armii. Jednocześnie japońskie min. marynarki postanowiło rozszerzyć flotą aeroplanową i hydroplanową i zaangażowało wielu specjalistów i mechaników angielskich na służbę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-02-1921

Okręty angielskie dla floty polskiej.

Z Bazylei donoszą co „Temps”, że rząd polski nabył część ze 190 statków wojennych angielskich, zdemobilizowanych i przeznaczonych na sprzedaż.

Rząd polski ma zamiar nabyć jeszcze inne statki, aby uczynić z nich podstawę przyszłej floty wojennej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-02-1921

Uznanie Łotwy.

Ryga, 2.2 (EE) Otrzymano tu wiadomości, że Szwajcaria uznała Łotwę, ale tylko de facto, natomiast Szwecja i Norwegia uznały ją de jure.

 

Ziemia Lubelska, 04-02-1921