29 listopada 1922

Dyplomacja, wojna

Wojna grecko-turecka.

Ateny 28-go marca. (P. A. T.) - Havas. Urzędowo donoszą: Atak wojska greckiego przeciw turkom trwa. Grupa południowo wzięła w okolicy Uszaku 820 jeńców i zdobyła 4 armaty oraz wiele materjału wojenngo. Grupa północna osiągnęła linję Bazardzik i Jenikiel.

 

Kurjer Warszawski, 29-03-1921

Zwrót taboru kolejowego Polsce.

Ryga, 29. marca. Polska otrzymała od Rosyi, na mocy traktatu pokojowego, 30 lokomotyw i 300 wagonów.

 

Głos Śląski, 29-03-1921

W roku 2021 (Na konferencji pokojowej w Rydze) [satyra]

Wiceminister Dąbski. - Kiedyśmy już po latach stu wszystko omówili, kochany panie Joffe, to możebyśmy w przyszłym tygodniu przystąpili do zredagowania wstępu do polsko-sowieckiego traktatu pokojowego?

Mucha, 11-03-1921

Jeden, co wie dokładnie [satyra]

Anglik. - Z tym Gdańskiem, to komiczna historja! Niemiec przypuszcza, że Gdańsk jest jego, Polak sądzi, że Gdańsk będzie jego, a ja sobie wiem, że Gdańsk jest mój i będzie mój.

Mucha, 14-01-1921

Sprawa fabrykacji broni.

Paryż, 28.2 (tel. wł.) Rada Ligi Narodów odrzuciła wniosek m. Gdańska o pozwolenia fabrykowania broni dla republiki Peru.

 

Kurjer Częstochowski, 01-03-1921