3 czerwca 1923

Dyplomacja, wojna

Jeden, co wie dokładnie [satyra]

Anglik. - Z tym Gdańskiem, to komiczna historja! Niemiec przypuszcza, że Gdańsk jest jego, Polak sądzi, że Gdańsk będzie jego, a ja sobie wiem, że Gdańsk jest mój i będzie mój.

Mucha, 14-01-1921

W roku 2021 (Na konferencji pokojowej w Rydze) [satyra]

Wiceminister Dąbski. - Kiedyśmy już po latach stu wszystko omówili, kochany panie Joffe, to możebyśmy w przyszłym tygodniu przystąpili do zredagowania wstępu do polsko-sowieckiego traktatu pokojowego?

Mucha, 11-03-1921

Bolszewicy zgodzili się na wypłatę w markach polskich.

(Telefonem od naszego koresp.)

Warszawa, 21 lutego. (Z) W ciągu debat ryskich dotyczących spłaty należytości, bolszewicy proponowali jako walutę najpierw ruble sowieckie (!), później jednakowoż zgodzili się na marki polskie. Obecnie trudną kwestyą jest sprawa funduszów lokowanych w papierach publicznych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-02-1921

Sprawa fabrykacji broni.

Paryż, 28.2 (tel. wł.) Rada Ligi Narodów odrzuciła wniosek m. Gdańska o pozwolenia fabrykowania broni dla republiki Peru.

 

Kurjer Częstochowski, 01-03-1921

Portugalia żąda odszkodowania wojennego.

Lizbona, 21 lutego. Rząd portugalski przedłożył w Berlinie żądania wynagrodzenia szkód, jakie Portugalia poniosła w czasie wojny światowej. Zażądał ogółem 21/2 miliarda franków.

 

Górnoślązak, 22-02-1921