17 maja 1922

Dyplomacja, wojna

Powstanie w Syryi.

Moskwa, 27. stycznia. Otrzymano tu wiadomości o wybuchu wielkiego powstania w obwodzie Aleppo, skierowanego przeciwko Francuzom. Wojska francuskie zmuszono do puszczenia Alepp, przyczem odebrali im Arabowie trzy działa, dużo karabinów maszynowych i wielką liczbę jeńców.

 

Górnoślązak, 28-01-1921

Podróż olbrzymiej floty angielskiej.

Paryż 20.1 (EE) Połączone eskadry angielskie w pogotowiu bojowem wypłynęły z Portsmouth, udając się z podróż do Japonji. Podróż ta stanowić będzie jednocześnie od wybuchu wojny największe manewry floty angielskiej.

 

Ziemia Lubelska, 21-01-1921

Zwycięski pochód armii greckiej.

Ateny, 17. stycznia. Komunikat greckiego sztabu generalnego z dnia 13. b. m. donosi o zwycięskim pochodzie armii greckiej. Dotąd rozproszono trzy dywizye nacyonalistów tureckich, nadto zabrano do niewoli jednego tureckiego generała. W Smyrnie na znak zwycięstwa wywieszono chorągwie.

 

Głos Śląski, 18-01-1921

Wzmocnienie wojsk francuskich.

Frankfurt 17. stycznia. Szwajcarska agencya telegraficzna donosi z Paryża o odjeździe francuskich wojsk do obwodu plebiscytowego. Wojska te mają służyć wzmocnieniu tamtejszych załóg koalicyjnych.

 

Głos Śląski, 18-01-1921

Niemcy w kleszczach Koalicyi.

Paryż, 2 stycznia. Koalicyjne kola dyplomatyczne zajmuję się bezustannie sprawę rozbrojenia Niemiec, szczególnie sprawę rozwiązania straży obywatelskich. W środę po południu odbyły się narady wszystkich francuskich ministrów, na których był także obecnym przewodniczący koalicyjnej komisyi kontrolującej w Berlinie, generał Nollet. Na podstawie oświadczeń generała Nolleta postanowiono zaprzestania dalszych układów z Niemcami w drodze not urzędowych. Jak słychać, Koalicya nosi się z zamiarem obsadzenia Zagłębia nad Ruhrę na wypadek, gdyby Niemcy żądań mocarstw sojuszniczych nie spełniły.

 

Głos Śląski, 04-01-1921