6 grudnia 1923

Źródła

Tytuł
Częstotliwość
Miejsce wydawania
Kurjer Poranny
dziennik
Warszawa
Ilustrowany Kuryer Codzienny
dziennik
Kraków
Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego
dziennik
Warszawa
Dziennik Polski
dziennik
Warszawa
Kurjer Warszawski
dziennik
Warszawa
Kurjer Poznański
dziennik
Poznań
Kurjer Lwowski
dziennik
Lwów
Kuryer dla Wszystkich
dziennik
Warszawa
Świat: pismo tygodniowe ilustrowane
tygodnik
Warszawa
Tygodnik ilustrowany
tygodnik
Warszawa
Mucha: szkice satyryczno-humorystyczne
tygodnik
Warszawa
Nasz Dom (tygodnik mód i powieści)
tygodnik
Warszawa
Głos Podlasia
tygodnik
Siedlce