7 maja 1921

Kara śmierci za kradzież.

Warszawa (PAT). Sąd doraźny skazał wczoraj Edwarda Petora, lat 39, konduktora pocztowego, za kradzież przesyłek amerykańskich, na karę śmierci przez rozstrzelanie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-12-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.