15 maja 1921

Kradzież rur i płyt.

Z domów Fetesera i Gampera w Sosnowcu skradziono 4 sztuki rur ściskowych i 20 płyt z dołów kloacznych ogólnej wartości 15000 mk. Sprawców ujęto w Sosnowcu. Część skradzionych rur i płyt odebrano i zwrócono poszkodowanym. Sprawcy Tuszyński Stanisław i Podpłomyk Jan zostali aresztowani i oddani do dyspozycji sędziego śled. II rewiru w Sosnowcu.

 

Kurjer Zagłębia, 01-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.