29 listopada 1921

Wyrok śmierci.

Wyrokiem sądu wojskowego przy Dowództwie Wojsk w Wilnie, skazano na śmierć przez rozstrzelanie podporucznika Sylwestra Krajewskiego za zbrodnię przywłaszczenia. Wyrok wykonano.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-06-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.