25 września 1922

Bandytyzm na prowincyi.

Na dom Jonasza Fajta w Jobłonowie (pow. Brzozów) napadło onegdaj w nocy kilku zamaskowanych i uzbrojonych w karabiny bandytów, którzy steroryzowawszy rodzinę Feitów, zrabowali w gotówce, czekach amerykańskich i biżuteryi razem 1,700.000 mk.

 

Chwila, 04-06-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.