20 czerwca 1921

Samobójstwo księdza

Loretto, 23 maja (Wł.) - Kanonik słynnej kaplicy loretańskiej, Santori, popełnił wczoraj samobójstwo. Oskarżony on był o napisanie listu anonimowego do biskupa przeciw drugiemu kanonikow, co podobno było przyczyną samobójstwa.

 

Nowa gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 23-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.