29 listopada 1921

Kronika kryminalna

Kradzież kotary.

Policya komunikuje: Pani Stefanii Freiman, zamieszkałej przy ul. Dietlewskiej 62, skradziono portyery, wartości 50 tys. mar.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-10-1921

Straszne skutki wybuchu torfu.

Fort Sant Helena pod Genuą eksplodował skutkiem pożaru lasu. Wybuch poczynił szkody w promieniu 40 kilometrów. Telegrafy i telefony są zniszczone. Wedle pierwszych wiadomości jest wiele ofiar.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-10-1921

Awanturnicze „Głowy”.

Wczoraj popołudn. wywołali w ulicy Garncarskiej dwaj bracie Adam i Józef Głowowie skandaliczną awanturę napadając na spokojnie przechodzących studentów górnośląskich. Głowowie w czasie awantury pobili dotkliwie studentów laskami. Awanturniczemi „Głowami” zajął się posterunkowy policyi, który następnie osadził ich w aresztach pod „Telegrafem”.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921

Zamordowanie dziennikarz w Łodzi.

(Z) W Łodzi został zamordowany znany tamtejszy dziennikarz Kazimierz Kamiński. Zbrodnię popełniono w celach rabunkowych.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921

Napad rabunkowy.

W sobotę w nocy na przechodzącego koło rogatki mogliskiej Stanisława Zamorskiego handlarz, napadło z nożami kilku bandytów, którzy zadawszy mu kilka pchnięć nożem w głowę, zrabowali mu 16.000 mk. poczem zbiegli. Pokaleczonego Zamorskiego opatrzyło pogotowie ratunkowe, które następnie pozostawiło go opiece domowej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921