9 maja 1921

Kronika kryminalna

Napad bandytów na kasą kolejową.

Rabunek 700 tys. marek.

Nocy wczorajszej uzbrojeni bandyci dokonali napadu na kasę stacji „ Zagórze“, gdzie zrabowali 700 tysięcy marek.

 

Już o godz. 1 w nocy bandyci zgasili światło, a następnie o godz. 3 po północy rozpoczęli rabunek kasy ogniotrwałej.

 

Komisarz policji dąbrowskiej Przyborowski zarządził natychmiastowy pościg za bandytami.

 

Iskra, 15-04-1921

Kozikiem w serce

ugodziła wczoraj wieczorem pewna dziewczyna przy ul. Rakowieckiej swego kochanka Jana Małysza dlatego, to w odwiedziny do niej przyszedł w stanie nietrzeźwym. Zawezwane pogotowie ratunkowe przewiozło Małysza do szpitale, gdzie w kilka minut petem zmarł na stole operacyjnym.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-04-1921

Warszawska fabryka aniołków.

Zwyrodniała kobieta otruła 12-ścioro dzieci.

Nasz korespondent warszawski (Z) donosi: Wobec tego, że w ostatnich czasach znajdywano w Warszawie coraz częściej zwłoki noworodków, policya zarządziła specyalne śledztwo i wpadła na trop całej szajki zwyrodniałych indywidyów, trudniących się zawodowo zabijaniem niemowląt, zwłaszcza zaś nieślubnych. Aresztowano niejaką Antoninę Laskowską, u której podczas rewizyi znaleziono listy od matek, skazanych na zatratę dzieci, makówki i odwar. Laskowska kręciła się koło zakładów położniczych i wychodzącym matkom proponowała wzięcie dzieci na wychowanie za miesięczną opłatą od 5 do 10 tysięcy marek. Jak stwierdzono, w ostatnich dniach otruła Laskowska dwanaścioro dzieci.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-04-1921

Kradzieże i aresztowania.

Aresztowano Maryę Czernek, lat 3 , z Mogiły, którą przychwycone w oklepie p. Maryi Prane na kradzieży zwoju perkalu wartości 6000 Mkp. Czernek podejrzaną jest, z podobnych kradzieży więcej razy w sklepie tym popełniła. Aresztowano również Maryę Grabowską, lat 25, za kradzież większej ilości pasty na szkodę właściciela fabryki pasty „Iskra”.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-04-1921

Znowu historya z dolarami.

Policya aresztowała znanych apaszów Franciszka Kokoszkę, Stanisława Wandasa, Władysława Wojdyłę i Jana Barana. Wymienieni apasze przyłączyli się do pewnego robotnika, który otrzymał z Ameryki 200 dolarów (160.000 Mk.), wciągnęli go do zabawy, a następnie doszczętnie z tych pieniędzy obrabowali. W rabunku brali nadto udział jeszcze inni apasze, za którymi policya wdrożyła pościg.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-04-1921