29 listopada 1921

Kronika kryminalna

Ujęcie szajki niebezpiecznej złodziei.

Policyi wpadło w ręce kilku niebezpiecznych złodziei a mianowicie: Franciszek Duszek, Maciej Turowczyk, Franciszek Madura i Franciszek Skrzypek. Aresztowani z 26 na 27 b. m. okradli mieszkanie Zofii Wyzgi gospodyni z Modlnicy, wyrządzając szkodę na blisko 200.000 mk.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921

Niesumienna eskorta.

(Z) Przed sądem wojskowym w Warszawie stanie 25 b. m. 3 żołnierzy, którzy eskortowali wagon z nowymi banknotami z Wiednia do Warszawy. Na dworcu północnem włamali się do wozu i zabrali 260.000 mk. Wkrótce jednak fakt ten sposrzeżono i winnych aresztowano. Grozi im kara śmierci.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-10-1921

Znowu kradzież hołotka.

Na placu Wielopole skradł Franciszek Czernek (lat 42) wyrobnik, z wozu gospodarza Waleryana Natkiewicza kożuch wartości 50,000 Mk. Kradzieży tej dokonał Czernek wspólnie z 2 innymi opryszkami — którzy zbiegli ze zdobyczą. Czerneka aresztowano.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1921

Tajemniczy strzał na plantach.

(S) Wczoraj nad rannm na stacyę Podotowia ratunkowego przywieziono posterunkowego policyi państwowi. Walentego Sciorka. z Nadwornej, który zastal postrzelony wśród tajemniczych okoliczności na plantach u wylotu ul. Kopernika.

 

Ranny opowiadał, że w czasie gdy przechodził przez planty, jakiś nieznajomy człowiek zmierzył do niego z rewolweru i strzelił poczem zbiegło

Nieuczciwa praczka.

Marya Serafinowa —praczka, sprzeniewierzyła na szkodę p. J. Taborskiej nauczycielki, 10 prześcieradeł danej Seraffnowej do prania, jeszce w miesiącu lipcu b. r. Prześcieradła przedstawiały bardzo znaczną wartość.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21-10-1921