29 listopada 1921

Kronika kryminalna

Trzech bandytów zbiegło zwięzienia przemyskiego. „Czarna ręka działa”.

(Od naszego korespondenta).

Przemyśl, 21 września.

(—) W nocy z 2 na 3 września zbiegli z więzień sadu przemyskiego niebezpieczni bandyci Kazimierz Stachurski rzeźnik, Franciszek Błasz wyrobnik i Zygmunt Gierczyński handlarz i wnet w pow. przemyskim wypłynęły nowe wypadki kradzieży. Wielce przeraził się Sandor Intrator w Sierakości otrzymawszy lisi anonimowy, w którym „czarna wzywa go, aby do pewnego ściśle określonego czasu położył na wskazanem miejscu pół miliona marek, bo „inaczej czarna ręka musi pomyśleć nad życiem jego i jego rodziny". Otóż o autorstwo tego listu jest mocno podejrzaną „czarna ręka" owych trzech zbiegów-bandytów z przemyskiego więzienia. Równocześnie niemal wyprawiając do Sierakości list z rozkazem tajemniczej „czarnej ręki"— napadli powyżej wymienieni bandyci do mieszkania Harucha Freunda pod Niżankowicami i obrabowali go niemal doszczętnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-09-1921

Wczoraj odbyła się w Krakowie obława policyjna – podczas której aresztowano w zaułkach i tajnych zamtuzach 18 osób obojga płci. Wśród aresztowanych znajduje się kilka niebezpiecznych indywidyów – poszukiwanych od dłuższego czasu za liczne przestępstwa.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-09-1921

Wczoraj wpłynęło do tut. policyi 50 doniesień o różnych kradzieżach i włamaniach mieszkaniowych. Cyfra ta przemawia sama za siebie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-09-1921

Przed niedawnym czasem donosiliśmy o okradzeniu w jednym z tut. hoteli por. 17 p. p. z Rzeszowa Jana Dominy. Obecnie aresztowała policya pod zarzutem tej kradzieży 27-letn. Ludwika Wróblewskiego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-09-1921

W nocy z czwartku na piątek włamali się złodzieje, oderwawszy zamek od drzwi do firmy ekspedycyjnej przy ul. Wielkie Garbary 23 i skradli 41 par spodni, wartości 70 tys. mk.

 

Kurjer Poznański, 20-09-1921