20 czerwca 1921

Kronika kryminalna

Walka z bandytami i złodziejami

Warszawa. W ostatnich czasach generał-gubernator wydał umyślny okólnik, polecający policji przedsięwziąć możliwie energiczne środki celem wykorzenienia bandytyzmu i kradzieży. W następstwie tego okólnika policja osadziła w areszcie warszawskim około 300 podejrzanych o zawodowe złodziejstwo i bandytyzm osobników.

 

Kurjer Lwowski, 12-06-1914

Młodociane złodziejki

Wczoraj aresztowano dwie 13-letnie dziewczynki Pepę Federbusch i Gustę Heiden za kradzież brylantowego kolczyka wartości 1,000 koron na szkodę p. Posament. Młode złodziejki sprzedały kolczyk stróżce za 2 korony, stróżka zaś sprzedała pewnemu żołnierzowi za 12 koron, a żołnierz sprzedał kolczyk „handelesowi”, którego policja poszukuje.

 

Kurjer Lwowski, 12-06-1914

Senzacyjna ucieczka agentów rosyjskich

W chwili, gdy pisma rozpisywały się o uwalniającym wyroku w procesie o zdradę stanu we Lwowie rozeszła się sensacyjna wiadomość o ucieczce z więzienia śledczego w Czerniowcach Aleksego i Grzegorza Gierowskich. Obaj byli uwięzieni pod zarzutem agitacyj carosławnej i prawosławnej, oraz szpiegostwa na rzecz Rosyi. Uwiezienie ich nastąpiło na podstawie wyniku rozprawy w Marmarosz Sziget przeciw chlapom ruskim, oskarżonym również o agitacyę carosławną na Węgrzech

Ohydne morderstwo dziecka

Senzacyjna sprawa morderstwa, popełniona na 4-letniem dziecku — o czem wczoraj pisaliśmy przedstawią się w obecnym stanie śledztwa następująco:

 

Drogą zbrodni.

Niejaki Franciszek Matusik, robotnik w dystylarni wódek Urbana w Krakowie w nieślubnym związku z niejaką Magdaleną Pilchówną z Prokopca pod Bochnią stał się przed 4 laty ojcem dziecka. Dziecko to wychowało się na wsi w Prokopcu u matki.

Człowiek na torze kolejowym

Przemyśl, 8 czerwca.

(ir) Znów wykonano zamach na życie ludzkie, jeden z tych licznych u nas w ostatnich czasach, które sprawiły, że Przemyśl stal się „skarbnica" sensacyi dla całego kraju i niewątpliwie jednem z najniebezpieczniejszych w Galicyi miast, gdzie człowiek życia nie jest pewny, gdzie zbrodnia ściga zbrodnię, a policya wobec rozwydrzonych szumowin poprosili jest bezradną. W ostatnim wypadku motywem zbrodni była