9 maja 1921

Kronika kryminalna

Świętokradztwo

Łomża 23-go maja (Tel. wł. Kurj. W.) - Nocy dzisiejszej niewykryci sprawcy popełnili świętokradztwo w kaplicy Matki Boskiej Łaskawej w starożytnym kościele farnym. Złoczyńcy zdjęli cenniejsze wota oraz kilka sznurów pereł i korali. Wartości materjalnej skradzionych przedmiotów na razie określić nie można.

 

Kurjer warszawski, 26-05-1914

Zamach sufrażystki... na mumię egipską

Londyn, (WAT.). Pewną sufrażystka rozbiła wczoraj w muzeum Brytyjskiem skrzynię, w której znajdowała się mumia egipska. Mumię tę sufrażystka owa rozbiła następnie w kawałki. W Balfron znaleziono wczoraj dwie bomby, podłożone pod rezerwoar wodny, zaopatrujący w wodę miasto Glasgow. W pobliżu znaleziono pisma ulotne sufrażystek.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 26-05-1914

Senzacyjne aresztowania we Lwowie

Lwów, 25 maja.

(Telefonem od naszego korespondenta)

Na podstawie materyałów, zebranych przez policyę krakowską – udało się wpaść na ślad wspólników Wilczka w jego defraudacyi. We Lwowie mianowicie aresztowano adjunkta pocztowego, Włodzimierza Sokołowskiego, który był w stosunkach z Wilczkiem i jest posądzony o to, iż

Student mordercą

Z Florencji donoszą, że aresztowano tam studenta Piotra Rossiego pod zarzutem zamordowani, w celu rabunku, podróżnej, amerykanki, w pociągu kolejowym, pomiędzy Florencję a Arezzo. O morderstwie powyższem podaliśmy już wczoraj wiadomość na tem miejscu.

 

Kurjer warszawski,, 26-05-1914

Katowanie rekrutów w armii pruskiej

Berlin, 23 maja.

Przed sądem wojennym korpusu gwardyi w Berlinie odbyła clę wczoraj rozprawa, której przedmiotem było katowanie żołnierzy i bicie ich szablą przez starszych kolegów i przełożonych. Oskarżeni byli: plutonowy Kreichenbrink i kirasyer Luckow, obaj z 4 pulka kirasyerów gwardyi. Akt oskarżenia zarzucał im katowanie żołnierzy przy pomocy broni, wymuszenie i nieposłuszeństwo. Aby uniknąć wymuszeń, dokonywanych tak często przez starszych żołnierzy nad rekrutami, istnieje zakaz, niedozwalający wogóle nachodzenia lub odwiedzania rekrutów w ich izbach przez starszych kolegów.