20 czerwca 1921

Kronika kryminalna

Kradzieże

Chana Borensztejnowa, zamieszkała w domu No 53 przy ul. Nizkiej, zawiadomiła policyę, iż syn jej, 14-letni Lejba, wraz ze swym kolegą, 18-letnim Abramem Łyszką, skradli jej z biurka 340 rb. i umknęli.

 

Nocy ubiegłej nieznani sprawcy skradli z piwnicy Icka Prywesa w domu No. 18 przy ul. Królewskiej 60 butelek wina, wartości 400 rb.

 

Dochodzenie karne

Na żądanie władzy prokuratorskiej wszczęto dochodzenie karne w sprawie nadużyć, ujawnionych w Warsz. Tow. wzajemnego kredytu kupców i przemysłowców (Królewska 10). T-wo to ogłosiło przed rokiem upadłość, a należna suma różnym biedakom, którzy składali swe oszczędności – wynosi przeszło 200 tys. rb.

 

Dziennik Polski, 05-06-1914

Mord na ulicy

Lwów, 3 czerwca.

Na rogu ulicy Kamińskiego, siedziby trzeciorzędnych tzw. godzinowych hoteli stała onegdaj dama z ćwierćświatka 22-letnia Michalina Szwec, w towrzystwie kochanka swego, Wincentego Maćkowa i jakiegoś drugiego mężczyzny. Obok nich przeszedł Władysław Augustyn, sztukater, w towarzystwie Maryana Ruszkiewicza, dorożkarza. Z błahej jakiejś przyczyny Augusty zaczepił Maćkowa i nie namyślając się długo dobył noża

 

Napad na pociąg

Na wiorście szóstej kolei kaliskiej na pociąg towarowy napadła banda rzezimieszków, celem kradzieży towaru z wagonów, przyczem do stawiającego opór hamulcowego Bernarda Lecha bandyci dali kilka strzałów, raniąc go dość ciężko w lewa nogę powyżej kolana.

 

Kurjer Warszawski, 05-06-1914

Potworne morderstwo i samobójstwa w Podwołoczyskach

Pódwołoczyska, 3 czerwca.

Wczoraj nad ranem znaleziono na torze kolejowym obok Szafranówki pod Podwołoczyskami cko jeszcze leżała z rozpuszczonymi włosami cko jeszcze, leżała z rozpuszczonemi włosami, wsparta głową na kolanach mężczyzny, który jedna reka obejmował szyję dziewczęcia, a w drugiej trzymał rewolwer.