23 czerwca 1921

Kronika kryminalna

Straszna zbrodnia pod Przemyślem

Przemyśl, 3 czerwca.

(m) Jak już donieśliśmy, w poniedziałek wieczorem koło godziny 9 zgłosił się na inspekcyi policyjnej u urzędującego podówczas oficyała p. Ostrowskiego artylerzysta Karczmar, który podał, że ma poczynić ważne zeznania, a zgłasza się, ponieważ dręczy go bardzo sumienie, gdyż jest wspólnikiem zbrodni morderstwa.

 

Znaczne kradzieże

Nocy wczorajszej nieznani sprawcy, dostawszy się przez otwór przebity w sklepieniu piewnicy do składu futer Abrama Wundkajlera w domu N 17 przy ul. Długiej, skradli tam różnych futer za 2,500 rb.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 03-06-1914

Napad na policjanta

Onegdaj około godz. 12 i pół w nocy 5 drabów napadło na policjanta Ant. Karasia, stojącego na posterunku przy rogu ulic Karowej i Browarnej. Na alarm przybiegł stróż nocny, ale jeden z napastników zagroził mu nożem. Wtedy stróż zawiadomił telefonicznie komisarza 1-go cyrkułu, który z policjantami pośpieszył na pomoc. Napastnicy, widząc zbliżającą się odsiecz, umknęli. Zarządzono obławę i aresztowano 5 napastników.

 

Dziennik Polski, 03-06-1914

Wielka kradzież

Petersburg, 2 czerwca (Wł.) - Dziś w zarządzie kolei Północno-Dońskiej zrabowano z kasy ogniowej 18,000 rb. Gotówką oraz 100,000 w akcyach. Toczy się ścisłe śledztwo w celu wykrycia kradzieży, aresztowano jednego z kolejarzy podejrzanego o współudział.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 03-06-1914

Kradzieże

Z przed dworca terespolskiego skradziono Pinkusowi Wajnsztajnowi furgon z koniem wartości 350 rb.

Z mieszkania Zofii Charlemagne (Mokotowska 39) skradziono złoty damski zegarek wartości 250 rb. oraz list zastawny na sumę 500 rb.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 02-06-1914