4 sierpnia 1921

Kronika kryminalna

Potworna żona

Wczoraj odbyła się rozprawa karna pod przew. r, s. Grodzińskiego przeciw Annie Pałkowej z Dulowy koło Krzeszowic. — W styczniu podczas snu nalała mężowi swemu Palowa roztopionego ołowiu do ucha, poczem zbiegła. Szalejący z bólu Palka zerwał się z łóżka i z ołowiem w uchu pobiegł na posterunek żandarmeryi, gdzie doniósł o czynie kochającej go małżonki. Od tego czasu Pałka choruje na uszy, przyczem na jedno ucho zupełnie ogłuchł.

Sprytne oszustwo

Fryburg, 27 maja.

Nadzwyczaj sprytnie i z ogromnem wyrafinowaniem dokonał tutaj oszustwa niejaki Baumgartner, a szkoda wyrządzona przez niego wynosi przeszło pół miliona. Mechanik Karol Baumgartner i jego żona jeszcze w październiku ubiegłego roku rozszerzyli wśród swych znajomych i w mieście pogłoskę, iż po zmarłym w Ameryce krewnym przypadł na nich olbrzymi spadek w wysokości około 24 milionów marek.

Szajka złodziei kolejowych

W tych dniach wykryta policya na dworcu kolejowym szajkę złodziei kolejowych, złożoną z robotników kolejowych. Przeprowadzona rewizya w mieszkaniach przesuwaczy Antoniego Jezierskiego i Tomasza Maciejowskiego, dostarczyła tyle obciążającego materyału, iż bezzwłocznie ich aresztowano Wykryto w ich mieszkaniach liczne składy rozmaitych towarów jak cygara, cukier, sukno, obuwie i t d. Wszyscy tłumaczą się, iż towary te znaleźli na torze kolejowym, a nie dopuszczali się kradzieży w wagonach. Śledztwo w toku.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 29-05-1914

Senzacyjna ucieczka socyalistycznego posła

Wczoraj w południe już po zamknięciu numeru otrzymaliśmy od naszego korespondenta lwowskiego wiadomość o senzacyjnej ucieczce socyalistycznego posła Wityka. Ze względu na wrażenie, jakie wiadomość ta wywołała w całej Galicyi, zamieściliśmy ją w części wczorajszego nakładu. W ten sposób ubiegliśmy w podaniu tej senzacyi politycznej miejscowe pisma. Informacye o ucieczce uzupełniamy jeszcze następującymi szczegółami:

Senzacyjne uprowadzenie właściciela dóbr

Kraków, 27 maja.

Senzacyjne uprowadzenie z „Grand-hotelu" właściciela dóbr p. Józefa Uznańskiego stanowi niewyczerpany temat rozmów w mieście i znajduje echa w dziennikach po za miejscowych.

 

Co mówi adwokat Dr. Kosch?

Dzisiejszy „Wiek nowy" przytaczając nasze onegdajsze obszerne szczegóły tego niebywałego wydarzenia, uzupełnia opis wypadku rozmową swego korespondenta z adw. drem Koschem. Pragnąc fakt sam przedstawić możliwie najwszechstronniej przytaczamy urywek tej rozmowy.