23 stycznia 1922

Kronika kryminalna

Włamania.

Onegdaj nad ranem agent policyjny Nycz aresztował Feliksa Miniewskiego, staranego szeregowca, w chwili, gdy wychodził z bramy urzędu gospodarczego wojsk. przy ul. Bosackiej, obładowany butami amerykańskimi i pończochami. Miniewski śledztwa przyznał się do kradzieży i podał, że popełnił ją wraz z szeregowcami Mendelskim i Windakiem. Pełnili ani sharp tel nocy przy pilnowania magazynów. Kradzież popełnili w ten sposób, że wyłamali okno i dostali się przez nie do magazynu.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1921

Okradzenie posła.

W Warszawie został okradziony poseł, Andrzej Kędzior, któremu zabrano garderobę wartości 400.000 Mk.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-11-1921

Kradzież roweru.

Władysławowi Danielowi zam. w Sosnowcu skradziono rower, wartości 20 tys. mk. oraz 10 tys. mk. gotówką.

 

Iskra, 18-11-1921

Sezonowa kradzież.

Wczoraj na Rynku Kleparskim aresztowana Wincentego Kamińskiego, który skradł na szkodę Jana Wierzby worek żyta. Sezonowy złodziej rozmyśla nad swoim losem w apartamentach „pod Telegrafem”.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1921

Z sądu.

W ubiegły poniedziałek sąd pokoju w Sosnowcu rozpatrywał sprawę Jana Antonowicza i Stanisława Wesołowskiego w Sosnowcu o skarżonych o usiłowanie przemycenia pieniędzy srebrnych zagranicę w dwuch paczkach. Obaj oskarżeni zostali zatrzymani przez straż graniczną w ub. piątek na m oście szopienickim. Po rozpoznaniu sprawy sąd skazał Antonowicza na 1 miesiąc aresztu i 25 tys. mk. kary oraz konfiskatę przenoszonego srebra. Wesołowski został uniewinniony. A ntonowicz został zwolniony za kaucją 100 tys. rnk.

 

Iskra, 18-11-1921