9 maja 1921

Kronika kryminalna

Tajemnicze morderstwo w Zawierciu.

(Z) Pisma warszawskie donoszą: W Zawierciu zamordowano w tajemniczy sposób 30-letnią mężatkę Maryę Tonową, której mąż wyjechał na jakiś czas z Zawiercia. Zbrodni tej miał się utopić przyjaciel zamordowanej żołnierz tatarskiej jazdy Witold Wiltnann, który następnie pod wpływem wyrzutów sumienia miał się utopić w Wiśle pod Warszawą. Władzo prowadzą dochodzenia, celem wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-03-1920

Kradzież paki z obuwiem.

Onegdaj w nocy skradziono z sieni domu przy ul. Dietla 36 wielką pakę z obuwiem dziecinnem (wagi 100 kg.), wartości 30.000 Mk. W związku z tą kradzieżą aresztowano dorożkarza Franciszka Rybkę, który wraz z 2 żydkami przewoził tę pakę na ul. Estery 5. Aresztowano także stróża tego domu pod zarzutem współwiny w kradzieży Franciszka Żuchowicza.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1921

Poderżnęli żebrakowi gardło

w celach rabunku w okolicy Lwowa niewyśledzeni dotąd sprawcy.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1921

Ujęcie sprawców milionowych kradzieży we Lwowie.

W dzielnicy V i VI dokonano olbrzymich kradzieży. Wczoraj wyłowiono całą szyjkę, złożoną z 14 osób. Za hersztem rozesłano listy gończe.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-03-1921

Kradzież rur i płyt.

Z domów Fetesera i Gampera w Sosnowcu skradziono 4 sztuki rur ściskowych i 20 płyt z dołów kloacznych ogólnej wartości 15000 mk. Sprawców ujęto w Sosnowcu. Część skradzionych rur i płyt odebrano i zwrócono poszkodowanym. Sprawcy Tuszyński Stanisław i Podpłomyk Jan zostali aresztowani i oddani do dyspozycji sędziego śled. II rewiru w Sosnowcu.

 

Kurjer Zagłębia, 01-03-1921