20 czerwca 1921

Kronika kryminalna

Szajka złodziei pod kluczem.

Policja śledcza przyłapała szajkę złodziei, mającą 8 kradzieży z włamaniem na swym rejestrze. Szajka ta „pracowała” przeważnie na Jeżycach.

 

Kurjer Poznański, 05-04-1921

STRASZNY DRAMAT RODZINNY.

Przed niedawnym czasem rozegrał się wstrząsający dramat rodzinny w cichej wiosce Podhala Żeleźnikowej pow. Nowosądeckiego.

 

Oto matka dwojga dzieci Agnieszka Bąbel zauważyła w rączkach jednego dziecięcia podarty zupełnie banknot tysiacmarkowy, który w pośpiechu pozostawiła przedtem na stole, obok siedzącego dziecka.

Aresztowanie włamywacza.

W dniu 22 b. m. włamano się do mieszkania A. Waniliowicz i skradziono jej bieliznę i garderobę. W związku z tą sprawą aresztowano 17-letn. Jakóba Ginaberga. Wspólnik aresztowanego 28 letni M. Kagali zbiegł. Równocześnie za paserstwo w tej sprawie aresztowano Reginę Rosenberg i Jentę Krzak, od których pewną część skradziano przedmiotów odebrano.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-04-1921

Oszustka.

Urząd śledczy aresztował Teodora Szulmana i Marjanne Cieszkowską, którzy obierali sobie za ofiary emigrantów z prowincji i pod pozorem ułatwiania formalności pasportowych, okradli ich z gotówki.

 

Kurjer Warszawski, 05-04-1921

Aresztowanie przemytniczki.

Chciała przekupić rewidentkę

W da. 29 bm. na dworcu w Soanowcu przed odejściem .pociąga, policja kole jawa zatrzymała pasaterkę Helę Szwarcbergową z Częstochowy, gdyż wydała się podejrzaną przemytniczką. Po dokonaniu osobistej rewizji przez specjalną rewideatką znaleziono przy Szwarcbergowej 35 funtów cukru. W czasie rewizji prze mytalczka usiłowała przekupić rewidentkę wkładając do ręki 100 mk., aby zaniecha la rewizji. Uczciwa rewidentka pieniądze złożyła do protokołu, policja cukier skonfiskowała i pomysłową przemytniczkę zamknąwszy pod klucz przekazała władzom do wymiaru sprawiedliwości.

 

Iskra, 01-04-1921