30 czerwca 1922

W telegraficznym skrócie (01-01-1915)

= Organ kanclerza „Nord Deutsche Allg. Zeitung" z dumą donosi swym czytelnikom, że władze wojskowe niemieckie skonfiskowały w departamentach przemysłowych północnej Francyi, głównie w Lille i Roubais olbrzymie zapasy wyrobów tkackich. Wartość tej „zdobyczy" dochodzi do kilkuset milionów marek.

 

= Z powodu wręczenia władzom tureckim daru Wilhelma, lampy na grób sułtana Saladyna—motłoch turecki w Damaszku urządził rzeź chrześcijan. Władze i wojsko tureckie przyglądały się mordom najzupełniej obojętnie.

 

= Głośny socyalista niemiecki, Maks Nordau, zamieścił w „Tempsle" list otwarty, w którym oskarża Niemcy o to, że narzuciły wojnę Francyi. List wywołał w Niemczech i Austryi olbrzymie oburzenie. Organ kronprinza nazywa Norda na zdrajcą, inne pisma — podłym żydziakiem i syonistą.

 

 

= W Częstochowie — jak donosi „Russkoje Słowo", - Niemcy przeprowadzili cały szereg zmian w fortyfikacyach miasta. Część artyleryi, ustawionej na watach Jasnej Góry, przeniesiono za mia-sto; pierwszą i drugą linię fortów wysadzono w powietrze. Linię fortyfikacyj wysunięto o 10 wiorst.

 

= „Wieczernieje Wremia" nazywa sekwestr zakładów gazowych w Warszawie „dobrym prezentem" na gwiazdkę i wyraża nadzieję, że „zaczyna się nowa era w stosunkach rządu do Niemców w Polsce, gdzie nadszedł wreszcie koniec ich przywilejów".

 

= Dziennik włoski „Messagero" donosi z Serajewa o spodziewanem w niedalekiej przyszłości powstaniu w Bośni i Hercegowinie. W Austro-Węgrzech wzrasta coraz bardziej niezadowolenie i zaniepokojenie z powodu zajęcia Walony przez Włochów. Upatrują w tem ogólnie początek czynnego wystąpienia Włoch przeciw Austryi.

 

Kurjer dla Wszystkich, 01-01-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.